Τροχοί & TIR

Παράταση μέτρων σε σήραγγες της Εγνατίας

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας παρατείνεται η ισχύς προγενέστερης απόφασης έως την 31-12-2022 και αφορά στους περιορισμούς στην κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Δευτέρα 27/06/2022 - 13:56
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας παρατείνεται η ισχύς προγενέστερης απόφασης έως την 31-12-2022 και αφορά στους περιορισμούς στην κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ειδικότερα, για τη διέλευση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων από τις σήραγγες, της εδαφικής μας αρμοδιότητας και συγκεκριμένα για τις σήραγγες Βέροιας, Βερμίου και Πολυμύλου, οι οποίες είναι συνολικού μήκους άνω των 500 μέτρων, τα μέτρα ασφαλείας που θα λαμβάνονται από τα ανωτέρω οχήματα ορίζονται ως κάτωθι:

- Θα τηρούν απόσταση ασφαλείας εκατό (100) μέτρων με τα προπορευόμενα αυτών κινούμενα οχήματα.

- Σε περίπτωση ακινητοποίησης ή συμφόρησης εντός των σηράγγων, για οποιοδήποτε λόγο, θα τηρούν απόσταση ασφαλείας από τα λοιπά οχήματα τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων (για την αποτροπή δευτερογενών συμβάντων ή/και διασποράς τυχόν φωτιάς, για διευκόλυνση της πρόσβασης των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης και διευκόλυνση της εκκένωσης των χρηστών).

- Θα κινούνται με ελάχιστη ταχύτητα εξήντα (60) χλμ. ανά ώρα και μέγιστη ταχύτητα ογδόντα (80) χλμ. ανά ώρα.

- Θα κινούνται μόνο στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

- Δεν θα προσπερνούν άλλα οχήματα, παρά μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο (π.χ. ακινητοποιημένο όχημα).

- Θα έχουν τοποθετημένη, στην οπίσθια πλευρά, ειδική πρόσθετη συσκευή, πορτοκαλί φωτός που αναβοσβήνει (φάρος), η οποία θα είναι ενεργοποιημένη σε όλο το μήκος της υπόψη διαδρομής.

- Σε περίπτωση οιασδήποτε έκτακτης κατάστασης, θα ενημερώνουν άμεσα το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, στον τηλεφωνικό αριθμό «1077» ή με τη χρήση των τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης εντός των σηράγγων.

Για την επιβολή των παραπάνω μέτρων, η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», ως διαχειριστής των σηράγγων, μεταξύ των άλλων, θα διατηρεί αυξημένη επιτήρηση των σηράγγων με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας.

PreviousNext