Τροχοί & TIR

Παράταση ορίου ηλικίας για αντικατάσταση λεωφορείων, πούλμαν και ταξί

Παρατείνονται τα όρια ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ.), ειδικών τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορεί
Πέμπτη 22/12/2022 - 16:31
Κοινοποίηση στα Social Media

Παρατείνονται τα όρια ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ.), ειδικών τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό του ν. 4093/2012.

Αυτό αναφέρεται σε σημερινή απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, δίνοντας μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες αυτοκινητιστές.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι «λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αναστέλλεται, κατ’ εξαίρεση, έως την 31.12.2023, η ισχύς του ορίου ηλικίας κυκλοφορίας για τα οχήματα των παρακάτω κατηγοριών:

1. του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των αστικών, ημιαστικών και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων παροχής του συγκοινωνιακού έργου.

2. της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α’ 284), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης,

3. της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 22212/2008 (Β’ 2267)κοινής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων.

4. των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων ΤΑΞΙ.

5. της υποπερ. γ’ της περ. 3 της υποπαρ. Η2’ της παρ. Η’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) για τον μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων.

6. του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (Α’ 40), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης που εκτελούν το έργο της μεταφοράς μαθητών.

PreviousNext