Τροχοί & TIR

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινούν οι έλεγχοι των βυτιοφόρων

Ενόψει της έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου για θέρμανση, στις 15-10-2019, δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες προς τις αρχές για διενέργεια στοχευμένων ελέγχων στα βυτιοφόρα οχήματα διανομής
Πέμπτη 03/10/2019 - 16:51
Κοινοποίηση στα Social Media

Ενόψει της έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου για θέρμανση, στις 15-10-2019, δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες προς τις αρχές για διενέργεια στοχευμένων ελέγχων στα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου με σκοπό την προστασία των καταναλωτών, αλλά και για τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Ο έλεγχος των βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου για θέρμανση αφορά:

  1. στον έλεγχο του μετρητή του οχήματος, ο οποίος μετρά την παραδιδόμενη ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης, ως προς τη συμμόρφωση με την έγκρισή του [σήμανση, σφράγιση, λειτουργικότητα αεροδιαχωριστή (μη ταπωμένος, ώστε να εξασφαλίζει την απομάκρυνση τυχόν αέρα από το καύσιμο)] και την πληρότητα του φακέλου τεκμηρίωσης, ο οποίος βρίσκεται υποχρεωτικά, επί του βυτιοφόρου

  2. στον έλεγχο των σωληνώσεων του βυτιοφόρου, με αντιπαραβολή τους με το «Πιστοποιητικό Σωληνώσεων», το οποίο βρίσκεται υποχρεωτικά επί του βυτιοφόρου, προς διαπίστωση τυχόν ύπαρξης σωληνώσεων, μετά τον μετρητή, μέσω των οποίων δύναται να επιστρέψει μετρημένη ποσότητα καυσίμου στη δεξαμενή

  3. στον έλεγχο των συνοδευτικών παραστατικών διακίνησης (Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, Δελτίο Διακίνησης πετρελαίου για θέρμανση, αποδείξεις), με την επισήμανση ότι στο Δελτίο Διακίνησης, πλέον των λοιπών στοιχείων, αναγράφεται ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου από το σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών (η οποία παραμένει στον πωλητή και επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου Δελτίου Διακίνησης), καθώς και οι αριθμοί καθεμίας από τις εκδοθείσες «Αποδείξεις λιανικής/Δελτία αποστολής» ή εκδοθέντα «Τιμολόγια/Δελτία Αποστολής», που αφορούν τις παραγγελίες που διακινούνται στο συγκεκριμένο δρομολόγιο και

  4. στη μέτρηση της ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης επί των δεξαμενών του βυτιοφόρου, με χρήση του εξοπλισμού που υποχρεωτικά φέρουν τα βυτιοφόρα και σύγκρισή της με τις ποσότητες επί των παραστατικών διακίνησης.

Να σημειωθεί, ότι οι αρχές ελέγχου ανά Περιφέρεια πρέπει να αναφέρουν σε πόσους ελέγχους προέβησαν, τα αποτελέσματα αυτών και τι κυρώσεις επιβλήθηκαν.  

PreviousNext