Τροχοί & TIR

Πινακίδες για ελαφρά τρέιλερ. Νέα προθεσμία

Δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, να υποβληθεί αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για έκδοση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας, η οποία συνοδεύεται από το Ε.Σ.Ρ. του οχήματος και παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους διακοσίων (200) ευρώ.
Τρίτη 30/04/2024 - 11:05
Κοινοποίηση στα Social Media
.

Ρυθμίσεις για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα - τρέιλερ) περιλαμβάνονται σε τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενοποίηση του Πρώτου Βαθμού Δικαιοδοσίας, Χωροταξική Αναδιάρθρωση των Δικαστηρίων της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης».

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι στην περίπτωση οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, τα οποία τέθηκαν σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) που εκδόθηκαν μέχρι και την 29η Δεκεμβρίου 2023, δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, να υποβληθεί αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για έκδοση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας, η οποία συνοδεύεται από το Ε.Σ.Ρ. του οχήματος και παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους διακοσίων (200) ευρώ.

Η προθεσμία των 4 μηνών αρχίζει από την ψήφιση του παραπάνω σχεδίου νόμου (εκτιμάται εντός του πρώτου 15νθήμερου του Μαΐου).

Ορίζεται, επίσης, ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών, καταργείται η ισχύς των Ειδικών Σημειωμάτων Ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) και επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι η αίτηση για τη χορήγηση των στοιχείων κυκλοφορίας υποβάλλεται στην υπηρεσία έκδοσης του Ειδικού Σημειώματος Ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.), με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι τα ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο1 είναι τα τρέιλερ μέχρι 750 κιλά και της κατηγορίας Ο2 είναι τα άνω των 750 κιλών και μέχρι τους 3,5 τόνους.

PreviousNext