Τροχοί & TIR

Πιστοποίηση ελεγκτών ΚΤΕΟ για οχήματα ADR και ATP

Με υπουργική απόφαση ορίζεται ότι η τεχνική επιθεώρηση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο και η έκδοση
Σάββατο 21/01/2023 - 12:49
Κοινοποίηση στα Social Media
adr βυτιο διοδια

Με υπουργική απόφαση ορίζεται ότι η τεχνική επιθεώρηση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο και η έκδοση πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR, διενεργείται από ελεγκτικό προσωπικό ΚΤΕΟ το οποίο κατέχει ισχύον πιστοποιητικό αρχικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR ή ισχύον πιστοποιητικό περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR. 

 

Ομοίως και ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων, που υπάγονται στη Συμφωνία ΑΤΡ, διενεργείται από ελεγκτικό προσωπικό ΚΤΕΟ το οποίο κατέχει ισχύον πιστοποιητικό αρχικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ATP ή ισχύον πιστοποιητικό περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ATP . 

Επισημαίνεται επίσης ότι τα πιστοποιητικά αρχικής κατάρτισης και τα πιστοποιητικά περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR και ATP εκδίδονται μετά από παρακολούθηση κατάλληλου προγράμματος κατάρτισης.  

Το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών και ο χρόνος διαρκείας τους αναλύονται στην ίδια υπουργική απόφαση με αριθμό 7517 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226/Β/20- 01-’23.
 

PreviousNext