Πλήρης αμφίπλευρος αποκλεισμός Α.Θ.Ε. μεταξύ των Α/Κ Αγ. Μαρίνας και Η/Κ Αχινού - Καραβόμυλου

Δευ, 10/10/2022 - 16:06

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού των Σηράγγων Στυλίδας, με αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα θα εφαρμοσθούν τα εξής:

Πλήρης αμφίπλευρος αποκλεισμός του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. μεταξύ των Α/Κ Αγ. Μαρίνας και Η/Κ Αχινού - Καραβόμυλου:

- στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, μεταξύ του Α/Κ Αγίας Μαρίνας (έξοδος στη Χ/Θ 223+000) και του Η/Κ Αχινού - Καραβόμυλου (επανείσοδος στη Χ/Θ 241+300), την Τρίτη 11-10-2022, την Τετάρτη 12-10-2022 και την Πέμπτη 13-10-2022, κατά τις ώρες 08:00 έως 18:30.

- στην κατεύθυνση προς Αθήνα, μεταξύ του Η/Κ Αχινού - Καραβόμυλου (έξοδος στη Χ/Θ 241+500) και του Α/Κ Αγίας Μαρίνας (επανείσοδος στη Χ/Θ 223+000). Ειδικότερα, στην κατεύθυνση προς Αθήνα για την εφαρμογή του τυπικού σχεδίου ΜΙΔ-10, λόγω του απαιτούμενου μήκους της μεταβατικής ζώνης εισόδου σε συνδυασμό με τη χάραξη του αυτοκινητοδρόμου, η έναρξη της ζώνης συναρμογής εισόδου θα πραγματοποιηθεί εκτός των ορίων του έργου παραχώρησης της εταιρείας «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.», περί τη Χ/Θ 243+600 (εντός των ορίων του έργου παραχώρησης της εταιρείας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»), την Τρίτη 18-10-2022, την Τετάρτη 19-10-2022 και την Πέμπτη 20-10- 2022, κατά τις ώρες 08:00 έως 18:30.

Μετά την έξοδο από τον Αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις οι οδηγοί θα ακολουθήσουν εναλλακτική διαδρομή μέσω του παλαιού οδικού δικτύου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη «Μελέτη εναλλακτικών διαδρομών σε περίπτωση αποκλεισμού τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. (Τμήμα: Σκάρφεια - Ράχες)».