Ξεκίνησε από σήμερα 16/2/22 η λειτουργία της online πλατφόρμας Open Car στην οποία οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ενός οχήματος το οποίο κατέχει Ελληνική άδεια κυκλοφορίας.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι οι παρακάτω:

 • αν το όχημα είναι σε κίνηση/ ακινησία ή έχει κλαπεί

 • αν είναι ασφαλισμένο/ ανασφάλιστο, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης ασφάλισης

 • το χρώμα, τον κατασκευαστή και τον τύπο

1

Για την είσοδο στην πλατφόρμα δεν απαιτείται αυθεντικοποίηση και η αναζήτηση πραγματοποιείται με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Να σημειωθεί πως δεν παρουσιάζονται τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων ούτε στοιχεία οφειλών από τέλη κυκλοφορίας.

Πρόστιμα Online για ανασφάλιστα

Σε λειτουργία είναι, επίσης, και οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες «myAuto» και «Audit-Car» οι οποίες θα βάλουν ένα τέλος στους παραβάτες ιδιοκτήτες οχημάτων.

Όσοι μέχρι πρότινως γλίτωναν από τις υποχρεώσεις ασφάλισης, τελών κυκλοφορίας και ελέγχων ΚΤΕΟ, πλέον θα λαμβάνουν τσουχτερά πρόστιμα online. Αυτό αφορά ειδικά τον μεγάλο αριθμό ανασφάλιστων τα οποία αγγίζουν τα 700 χιλιάδες οχήματα.

Μέσω της online υπηρεσίας "myAuto", οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται ιδιαιτέρως με:

 • την ημερομηνία έκδοσης και ανάκτησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής

 • την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας

 • την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων

 • το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα

 • τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος

 • τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία

 • τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος

 • την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις ίδιες πληροφορίες έχουν πρόσβαση και τα όργανα ελέγχου οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car» και θα υποβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα στους παραβάτες.