Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.), εκτός από τη συμπλήρωση των στοιχείων του υπόχρεου προσώπου υποβολής της Δήλωσης και των στοιχείων του οχήματος, συμπληρώνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτικά τα στοιχεία του παραλήπτη του οχήματος και το τελωνείο προορισμού, με βάση τον τόπο προορισμού που δηλώνεται, η ημερομηνία άφιξης του οχήματος και ειδικότερα για τα μεταχειρισμένα οχήματα και τα διανυθέντα, κατά την είσοδο του οχήματος στη χώρα, χιλιόμετρα.

Για τον λόγο αυτό, στο έντυπο με τίτλο «Δήλωση Άφιξης Οχήματος από χώρα της Ε.Ε., όπως περιλαμβάνεται στο σχετικό Παράρτημα, προστίθεται νέο πεδίο «Διανυθέντα χιλιόμετρα» για τα μεταχειρισμένα οχήματα.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε σημερινή (16/2/22) απόφαση της ΑΑΔΕ με σκοπό τη δήλωση των διανυθέντων χιλιομέτρων των μεταχειρισμένων κοινοτικών οχημάτων, κατά την είσοδό τους στη χώρα με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση των υποκείμενων σε τέλος ταξινόμησης οχημάτων από τις Τελωνειακές Αρχές.