Τροχοί & TIR

Ποιοι δικαιούνται επιστροφής φόρου πετρελαίου κίνησης. Μέχρι 31/5/21 η προθεσμία

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) πετρελαίου κίνησης από τους δικαιούχους για
Πέμπτη 08/04/2021 - 11:38
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) πετρελαίου κίνησης από τους δικαιούχους για τη χρήση έτους 2020, παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2021.

Επίσης, η προθεσμία για την αποδοχή ή απόρριψη των ηλεκτρονικών αιτήσεων που υποβάλλονται στα αρμόδια Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ., ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υποβολή τους.

Δικαιούχοι επιστροφής Ε.Φ.Κ.

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1072/19 της ΑΑΔΕ, δικαιούχοι επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης είναι οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, τα οχήματα των οποίων χρησιμοποιούνται για κυκλοφορία εκτός δημόσιων δρόμων ή δεν έχουν λάβει άδεια κύριας χρήσης στις δημόσιες οδούς.

Με μια σειρά όρων και προϋποθέσεων που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ 750/Β/19 προβλέπεται η διαδικασία ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης από τους παραπάνω δικαιούχους επιστροφής του Ε.Φ.Κ.

PreviousNext