Τροχοί & TIR

Πώς βλέπεις τους βαθμούς ποινής που έχεις στο Point System

Με την ψηφιοποίηση του συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.) γνωστό και ως Point System οι οδηγοί μπορούν να παίρνουν βεβαίωση με τους βαθμούς ποινής στο Σ.Ε.Σ.Ο. και μέσω της ηλεκτρονικ
Πέμπτη 04/01/2024 - 16:45
Κοινοποίηση στα Social Media

Με την ψηφιοποίηση του συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.) γνωστό και ως Point System οι οδηγοί μπορούν να παίρνουν βεβαίωση με τους βαθμούς ποινής στο Σ.Ε.Σ.Ο. και μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://seso.services.gov.gr

Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης υποβάλλεται αίτηση στον προαναφερθέντα ιστότοπο που είναι προσβάσιμος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Για την είσοδο του ενδιαφερόμενου στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Η βεβαίωση διατίθεται σε μορφή εγγράφου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), φέρει μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης, κωδικό εγκυρότητας του εγγράφου (κωδικός QR), καθώς και πλήρη ημερομηνία/έτος και ακριβή ώρα (timestamp) έκδοσης, με χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υποβολή αίτησης από gov.gr και αποστολή σε θυρίδα» μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Βεβαίωση χορηγείται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα με επιλογή του αιτούντα.

Στην περίπτωση που οδηγός αιτείται χορήγηση βεβαίωσης βαθμών ποινής και ευρίσκεται εν ισχύ ειδοποίηση αφαίρεσης άδειας ικανότητας οδήγησης, είτε εκκρεμεί η έκδοση του αφαιρετηρίου ή για οποιονδήποτε λόγο δεν το έχει παραλάβει, τίθεται σχετική επισήμανση στη βεβαίωση και θεωρείται ότι ο παραβάτης οδηγός έλαβε γνώση, δεν επιτρέπεται να οδηγεί και οφείλει να παραδώσει την άδεια ικανότητας οδήγησης. 

Επίσης, παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με στοιχεία άδειας οδήγησης, παραβάσεων που προσμετρούν στο Σ.Ε.Σ.Ο. την τελευταία πενταετία και ειδοποιήσεις αφαίρεσης άδειας οδήγησης. Τα στοιχεία αδειών οδήγησης αντλούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα στοιχεία που αφορούν σε βαθμούς ποινής και ειδοποιήσεις αφαίρεσης άδειας ικανότητας οδήγησης αντλούνται από το μητρώο παραβάτη οδηγού που τηρεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αφορά σε παραβάσεις που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο έως τη στιγμή της αίτησης.

Ψηφιακή Πύλη auto.gov.gr

α. Προς διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές τους συναλλαγές παρέχεται η ψηφιακή πύλη https://auto.gov.gr του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία συγκεντρώνει από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν στο όχημα και στον οδηγό. Η ανωτέρω ψηφιακή πύλη έχει στόχο να αποτελέσει μια γέφυρα αλληλεπίδρασης μεταξύ πολίτη/ επιχείρησης και κράτους σε θέματα που άπτονται των μετακινήσεων, των μεταφορών και των οχημάτων.

β. Μέσω της ανωτέρω πύλης θα παρέχεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ψηφιακή υπηρεσία «Ταυτότητα Οχήματος» με τις βασικές πληροφορίες που αφορούν στα οχήματά τους, κατά περίπτωση. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία από τις ήδη υπάρχουσες ψηφιακές υπηρεσίες που σχετίζονται με οχήματα, συμπεριλαμβανομένων αναφορών στα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλιση και τα αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου.

PreviousNext