Τροχοί & TIR

Πότε και πώς δημοσιεύονται τα στοιχεία παραβατών πρατηρίων

Μόνο αν η παράβαση επισύρει πρόστιμο 50.000 ευρώ ή μεγαλύτερο προβλέπεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων του πρατηρίου υγρών καυσίμων από την ΑΑΔΕ. Πρόκειται για μια ρύθμιση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημ
Πέμπτη 19/10/2023 - 09:46
Κοινοποίηση στα Social Media
αντλία

Μόνο αν η παράβαση επισύρει πρόστιμο 50.000 ευρώ ή μεγαλύτερο προβλέπεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων του πρατηρίου υγρών καυσίμων από την ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για μια ρύθμιση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενόψει και της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που σύντομα ξεκινά, αλλά την ίδια στιγμή ρίχνει στα μαλακά τους παραβάτες πρατηριούχους και αυτό γιατί οι περισσότερες παραβάσεις επισύρουν χαμηλότερα πρόστιμα.

Πιο αναλυτικά, η απόφαση της ΑΑΔΕ αναφέρει ότι ο σκοπός της δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων είναι η λήψη μέτρων έναντι των παραβατών στο πλαίσιο καταπολέμησης της παράνομης κατοχής και διακίνησης υγρών καυσίμων και αντιμετώπισης του φαινομένου της λαθρεμπορίας, η προστασία των καταναλωτών και του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διάθεση υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Και προσθέτει ότι:

Προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων αποτελεί η διαπίστωση παράβασης των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών - εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης που επισύρει πρόστιμο ίσο ή άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Τέλος, ορίζεται ότι τα στοιχεία που δημοσιεύονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είναι τα ακόλουθα:

α) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία του νομικού προσώπου και ο διακριτικός τίτλος αυτού, σε βάρος των οποίων διαπιστώθηκε η παράβαση των διατάξεων περί εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών - εκροών σε πρατήρια παροχής υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.

β) η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση του τόπου άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου της περ. α), με δυνατότητα υπομνήματος χάρτη εντοπισμού στο διαδίκτυο,

γ) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης ελέγχου της αρχής που διενήργησε τον έλεγχο,

δ) η περιγραφή της παράβασης και το ποσό του προστίμου που αυτή επισύρει,

ε) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης στοιχείων.

PreviousNext