Πράσινο φως για τον άξονα Δράμα – Αμφίπολη

Πέμ, 25/08/2022 - 16:01

Με απόφαση του υπ. Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, εντάχθηκε στον τομέα Προτεραιότητας «Οδικές υποδομές» του υπουργείου ο Κάθετος Άξονας Δράμα - Αμφίπολη (Παλαιοκώμη).

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει:

Α. Τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των τμημάτων:

• Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη μήκους ~29.5 χλμ.

• Μαυρολεύκη – Δράμα μήκους ~13.5 χλμ.

Β. Τη λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα Δράμα – Αμφίπολη συνολικού μήκους ~43 χλμ. και όσα επιπλέον τμήματα συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν τμήμα Α.

Συνοπτικά ο Ιδιωτικός Φορέας θα αναλάβει τα ακόλουθα:

(α) την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών για τον Κατασκευαστικό Σχεδιασμό του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες για το τμήμα Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη της οδού Δράμας – Αμφίπολης και της ΑΕΠΟ για το σύνολο του έργου, η οποία θα λάβει υπόψη την υφιστάμενη ΑΕΠΟ και η οποία θα εκδοθεί με μέριμνα και επίσπευση της Αναθέτουσας Αρχής και θα μεριμνήσει και επισπεύσει για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών,

(β) την κατασκευή του σύνολο του αντικειμένου των μελετών του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού με στόχο την πλήρη λειτουργική απόδοση και ετοιμότητα του Έργου,

(γ) τη χρηματοδότηση του έργου, όπως θα προκύψει βάσει του οριστικού σχεδιασμού, και

(δ) τη συντήρηση / λειτουργία (ελαφριά και βαριά) του προαναφερθέντος τμήματος όπως αυτό θα προβλέπεται στον οριστικό σχεδιασμό, για όλη τη διάρκεια της σύμπραξης με αντάλλαγμα πληρωμές διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 30-9-2024 και το συνολικό της κόστος ανέρχεται στα 248.543.957 ευρώ.