Η Ολυμπία Οδός δημιούργησε μια υπηρεσία πρόβλεψης της κυκλοφορίας, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού της τόπου(www.olympiaodos.gr). Με την εφαρμογή αυτή, οι χρήστες του οδικού δικτύου έχουν πλέον τη δυνατότητα να βλέπουν την τρέχουσα κυκλοφορία, αλλά και να λαμβάνουν πρόβλεψη της κυκλοφορίας.

Πιο συγκεκριμένα, σε δύο σταθερά σημεία του αυτοκινητόδρομου -στα διόδια της Ελευσίνας και του Ισθμού- αποτυπώνεται η πυκνότητα της κυκλοφορίας των προηγούμενων τελευταίων 15 λεπτών της ώρας. Η αποτύπωση είναι γραφιστική, αφορά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (προς Πάτρα και προς Αθήνα) και σημαίνεται με διαφορετικούς χρωματισμούς, ανάλογα με την έντασή της (χαμηλή, μέτρια, υψηλή). Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βλέπουν την πρόβλεψη της κυκλοφορίας στους παραπάνω σταθμούς και για τις δύο κατευθύνσεις για τις επόμενες τρεις ημέρες (72 ώρες).

Η εφαρμογή τίθεται πιλοτικά σε λειτουργία στα δύο σημεία του τμήματος Ελευσίνα-Κόρινθος, που συγκεντρώνουν μεγάλη κυκλοφορία στις μαζικές εξόδους. Η εφαρμογή στηρίζεται σε ένα μοντέλο που παρέχει προβλέψεις της κυκλοφορίας, στο οποίο εισάγονται δεδομένα διελεύσεων από τους συγκεκριμένους σταθμούς διοδίων, στατιστικά στοιχεία κυκλοφορίας, στοιχεία ημερολογίου (γιορτές και αργίες) και μετεωρολογικές προβλέψεις.