Τροχοί & TIR

Προγραμματική Συμφωνία για το Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών

Προγραμματική Συμφωνία για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών υπέγραψαν οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπα
Τρίτη 02/01/2024 - 10:04
Κοινοποίηση στα Social Media

Προγραμματική Συμφωνία για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών υπέγραψαν οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) Σταύρος Ασθενίδης.

Η Συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός μοντέλου βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών, καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στοχεύει στη συστηματική καταγραφή του συνόλου των γεφυρών σε πανελλαδική κλίμακα και την παρακολούθηση των διαδικασιών επιθεώρησης, αξιολόγησης και συντήρησής τους.

Ήδη, με Υπουργική Απόφαση, έχει εγκριθεί ο Κανονισμός Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών, ενώ έχει συγκροτηθεί η Διοικητική Αρχή Γεφυρών.

Στόχος είναι, μέσα στο 2024, να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα, όπου όλοι οι φορείς διαχείρισης γεφυρών θα καταχωρούν την ταυτότητα και τα τεχνικά στοιχεία των υφιστάμενων γεφυρών. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταγραφεί ο ακριβής αριθμός, τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες συντήρησής τους.

Στην Προγραμματική Συμφωνία προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα υποστηρίζει τις λειτουργικότητες που απαιτούνται, ώστε να καταστεί δυνατή η καταχώρηση των στοιχείων των γεφυρών σε πανελλαδικό επίπεδο και η κατάρτιση του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών, όπως και η επιθεώρηση, η αξιολόγηση και η συντήρησή τους.

Το πληροφοριακό σύστημα θα υλοποιηθεί με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, θα κατοχυρώνει την ασφάλεια των δεδομένων και θα είναι πλήρως συμβατό με τα πρότυπα του gov.gr.

Το έργο υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU, με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 400.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το πληροφοριακό σύστημα θα περιλαμβάνει:

· Δυνατότητα διαχείρισης όλων των φορέων και των στοιχείων αυτών σε ειδική οθόνη, στην οποία θα έχουν πρόσβαση μόνο στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

· Δημιουργία Μητρώου Γεφυρών από τους χρήστες της εφαρμογής, οι οποίοι θα παραμετροποιούν τις γέφυρες του φορέα στον οποίο ανήκουν, για να εκτελούν τις δράσεις και να παρακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

· Προγραμματισμό και καταγραφή δράσεων για τη βέλτιστη καταγραφή επιθεώρησης, αξιολόγησης και συντήρησης. Παράλληλα, το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματων ειδοποιήσεων για τις γέφυρες.

· Επιχειρησιακή πληροφόρηση και εξαγωγή δεδομένων, ώστε να παράγονται έλεγχοι για την παρακολούθηση και την εποπτεία της συμπλήρωσης των στοιχείων και των δράσεων.

· Διαμοιρασμό δεδομένων με τρίτα συστήματα, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή πληροφοριών για κάθε γέφυρα.

Μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας, o κ. Σταϊκούρας δήλωσε:

«Έως σήμερα η πολιτεία δεν γνωρίζει με ακρίβεια πόσες γέφυρες υπάρχουν και σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Αυτό τώρα αλλάζει. Οφείλουμε να έχουμε βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές τόσο για την καθημερινή ασφάλεια των πολιτών όσο και για την αντιμετώπιση των ακραίων φυσικών φαινομένων. Η Προγραμματική Συμφωνία για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών αποτελεί ένα θεμελιώδες βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε:

«Αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προχωράμε άμεσα στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου, το οποίο εργαζόμαστε συστηματικά ώστε να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2024. Το Εθνικό Μητρώο Γεφυρών, όπου θα αποτυπώνεται για πρώτη φορά το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων, από την ταυτότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μέχρι τις ανάγκες συντήρησης των γεφυρών, θα συμβάλλει καθοριστικά στη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των υποδομών της χώρας μας. Μια καθοριστικής σημασίας προτεραιότητα, δεδομένων των ακραίων καιρικών φαινομένων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως απόρροια της κλιματικής κρίσης».

PreviousNext