Ορισμένες περιφέρειες της χώρας προγραμμάτισαν και ανακοίνωσαν τις ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), καθώς και για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικού μεταφορέα Επιβατών και Εμπορευμάτων, έτους 2020.

Συγκεκριμένα:

Για τις εξετάσεις υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων (Π.Ε.Ε.), η Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων αποφάσισε οι εξετάσεις να διεξαχθούν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (Αμφιθέατρο, υπόγεια αίθουσα) την 24η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη στις 09:00 π.μ.

Όσον αφορά τους υποψήφιους οδικών επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) η Π.Ε. Ημαθίας προγραμμάτισε τις εξετάσεις στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ενώ, αντίστοιχα, η Π.Ε. Κοζάνης στις 27 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης στις 8:00 π.μ. για τη βασική εκπαίδευση, στις 10:00 π.μ. για τους επιτυχόντες στη βασική εκπαίδευση και στις 12:00 π.μ. για την ανανέωση των ADR.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις καλό είναι να απευθύνονται στις κατά τόπους σχολές ΣΕΚΑΜ και ΣΕΚΟΟΜΕΕ ή στις διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών.