μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων

Προγραμματισμός εξετάσεων Π.Ε.Ε. και ADR

Ορισμένες περιφέρειες της χώρας προγραμμάτισαν και ανακοίνωσαν τις ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR),

Φίλτρα