Τροχοί & TIR

Προγραμματισμός εξετάσεων ΠΕΕ Οδικού Μεταφορέα Επιβατών και Εμπορευμάτων

Στην Π.Ε. Ηλείας την Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024
Πέμπτη 07/03/2024 - 14:21
Κοινοποίηση στα Social Media

Από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας προκηρύχθηκαν οι γραπτές εξετάσεις της Α’ Περιόδου 2024, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων. 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024, στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας (Συντριάδα Πύργου) και ώρα 9.00 π.μ. (γραπτές εξετάσεις οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων και οδικών μεταφορέων επιβατών). 

Η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες για τις κατηγορίες εθνικών-διεθνών και δύο ώρες για την κατηγορία διεθνών, προκειμένου για την απόκτηση του ενιαίου Π.Ε.Ε. του κανονισμού. 

Κάθε ΣΕΚΑΜ υποβάλλει μέχρι και την Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024, κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή στην οποία θα αναφέρονται τα ονόματα των υποψηφίων, οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις. Οι καταστάσεις αυτές μπορούν να συμπληρωθούν μέχρι την ημέρα υποβολής των οριστικών καταστάσεων.

Ο κατάλογος όλων των ερωτήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων της ενότητας «Στοιχεία Εργατικού Δικαίου») και των μελετών περίπτωσης (case studies) που χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις, βρίσκεται στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: www.yme.gov.gr > Πληροφόρηση για θέματα Οδικού Μεταφορέα

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα εκδοθούν μετά τη διόρθωση των γραπτών και θα αναρτηθούν στο κατάστημα της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας. Αντίγραφο των καταστάσεων των αποτελεσμάτων θα αποσταλεί τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή στις σχολές ΣΕΚΑΜ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχολή ΣΕΚΑΜ στην οποία φοίτησαν, καθώς και στο τηλ.: 26213-63105 και στο email: dme@ilia.pde.gov.gr

PreviousNext