Τροχοί & TIR

Ενισχύθηκε με 1,5 εκ. η επένδυση της ITALY LINES

Το συνολικό ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στα 2.715.759 ευρώ
Πέμπτη 07/03/2024 - 12:21
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό: ILT ITALY LINES
φωτό: ILT ITALY LINES

Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ITALY LINES ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που αναφέρεται στη δημιουργία νέας μονάδας με αντικείμενο υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.715.759,32 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.715.759,32 €.

Το συνολικό ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στα 2.715.759 ευρώ και η συνολική ενίσχυση της επένδυσης ανέρχεται στα 1.520.825 ευρώ.

PreviousNext