Ελαφρά επαγγελματικά, μεταξύ των οποίων και ένα ηλεκτροκίνητο, προτίθεται να προμηθευτεί ο Δήμος Διονύσου. Η σχετική διακήρυξη αναφέρει πέντε Pick Up και ένα ηλεκτροκίνητο με ανατροπή και συνολικό προϋπολογισμό 194.928 ευρώ. Πληροφορίες κα Μαρία Βορριά email vorria@dionysos.gr