Προώθηση σειράς μέτρων και παρεμβάσεων στον τομέα των Μεταφορών από την Περιφέρεια Αττικής

Πέμ, 30/03/2023 - 12:26

Η Περιφέρεια Αττικής προκήρυξε διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Αττικής, ως προς την προώθηση δράσεων, μέτρων, πολιτικών και παρεμβάσεων στον τομέα των μεταφορών, των μετακινήσεων και των κυκλοφοριακών υποδομών της Αττικής και ειδικότερα:

• Στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στον τομέα οδικής κυκλοφορίας και κλιματικής αλλαγής, με εστίαση σε εθελοντική προσαρμογή συμπεριφοράς στις μετακινήσεις.

• Επέκταση δυνατοτήτων Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ.Δ.Κ.) με ενοποίηση μετεωρολογικών στοιχείων και δεδομένων, καθώς και ανάπτυξη δυνατοτήτων διαχείρισης της κυκλοφορίας κατά την εκδήλωση εντόνων καιρικών και κλιματικών φαινομένων.

• Διαχειριστικές παρεμβάσεις στο σύστημα κυκλοφορίας και μεταφορών με στόχο τη μείωση των οχηματοχιλιομέτρων στις αστικές περιοχές, υπό το πρίσμα της λειτουργίας της πόλης και της κλιματικής αλλαγής.

• Προώθηση ενιαίου πολεοδομικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού για τον συντονισμό των κανονισμών εξασφάλισης χώρων στάθμευσης σε νέα κτίρια ή νέες χρήσεις, με τη στάθμη εξυπηρέτησης του συστήματος μεταφορών με αιχμή τα μέσα σταθερής τροχιάς, με στόχο την προώθηση των οικολογικών μέσων μαζικής μετακίνησης υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 350.000 ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 26/04/2023 στις 23:59.