Προς συμφωνία με Μολδαβία για αναγνώριση διπλωμάτων και για τις ανταλλάξιμες άδειες

Παρ, 20/01/2023 - 14:39

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο το σχέδιο Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης των Αδειών Οδήγησης μεταξύ Ελλάδας και Μολδαβίας είχε σήμερα, Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, Μιχάλης Παπαδόπουλος, με τον Πρέσβη της Μολδαβίας, Andrei Popov.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η πρόοδος σχετικά με τη δημιουργία σχεδίου Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης των Αδειών Οδήγησης μεταξύ Ελλάδας και Μολδαβίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Η Μολδαβία έχει υπογράψει τη Συνθήκη της Βιέννης και η χώρα έχει αποστείλει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο τρόπος εξέτασης υποψηφίων οδηγών και ο τρόπος χορήγησης αδειών οδήγησης προσιδιάζει με αυτόν που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σχετικά, ο Υφυπουργός Μεταφορών δήλωσε: 

«Πιστεύουμε ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της Συμφωνίας δια της διπλωματικής οδού. Κατόπιν θα κυρωθεί η Συμφωνία από τη Βουλή και θα εκδοθεί η δευτερογενής νομοθεσία που θα ορίζει τον τρόπο αναγνώρισης των αδειών οδήγησης».     

Ο κ. Παπαδόπουλος ενημέρωσε, επίσης, τον κ. Popov ότι με βάση τη Συμφωνία Διεθνών Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών Ελλάδας – Μολδαβίας, που έχει κυρωθεί με το Ν. 2489/1997, ανταλλάσσουμε ετησίως 1.500 άδειες για διμερείς και τράνζιτ μεταφορές ατελείς, καθώς και 10 άδειες για τριγωνικές μεταφορές. 

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι λόγω του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας οι διμερείς μεταφορές οδικών εμπορευματικών Μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μολδαβίας έχουν απελευθερωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023, βάσει Συμφωνίας μεταξύ ΕΕ – Μολδαβίας. Για το έτος 2023 η ανταλλαγή αδειών έχει διεκπεραιωθεί.