Τροχοί & TIR

Πρόσκληση μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε. Κοζάνης

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της ανάθεσης των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2023-2024. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό
Τετάρτη 01/11/2023 - 10:48
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της ανάθεσης των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2023-2024.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 352.960,02 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Π.Ε. Κοζάνης στη Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, ημιώροφος γραφείο 20, Δημοκρατίας 27 Κοζάνη.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την 06/11/2023 και ώρα 15:00, στη Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμής για το μεμονωμένο δρομολόγιο.

Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 24613 51194, email: x.toumpas@pdm.gov.gr, κ. Τούμπας Χρήστος.

PreviousNext