Τροχοί & TIR

Προσοχή μην χάσετε την άδεια ΦΔΧ. Δυο μήνες απόμειναν

Δυο μήνες απόμειναν για την υποχρέωση των κατόχων αδειών ΦΔΧ νομαρχιακών μεταφορών να τις μετατρέψουν, διαφορετικά θα τις χάσουν. Ειδικότερα, ο νόμος 5039 άρθρο 85 ορίζει ότι: Από την 1η.1.2024 απαγ
Σάββατο 28/10/2023 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Δυο μήνες απόμειναν για την υποχρέωση των κατόχων αδειών ΦΔΧ νομαρχιακών μεταφορών να τις μετατρέψουν, διαφορετικά θα τις χάσουν.

Ειδικότερα, ο νόμος 5039 άρθρο 85 ορίζει ότι:

Από την 1η.1.2024 απαγορεύεται η μετατροπή κυκλοφορούντων αδειών κυκλοφορίας φορτηγών δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) νομαρχιακών μεταφορών που είχαν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 (Α’ 174).

Μετά την πάροδο της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, οι άδειες Φ.Δ.Χ., που δεν έχουν αντικατασταθεί, ανακαλούνται από την αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της Περιφέρειας. Η ρύθμιση αφορά στα Φ.Δ.Χ. νομαρχιακών μεταφορών όλων των κατηγοριών του ν. 1073/1980 (Α’ 214), του ν.δ. 531/1970 (Α’ 101), καθώς και νομαρχιακά βυτιοφόρα μεταφοράς λυμάτων, με εξαίρεση τα βυτιοφόρα λυμάτων που ανήκουν σε δήμους.

Όσοι αυτοκινητιστές και μεταφορικές δεν το έχουν κάνει ήδη, θα πρέπει να το κάνουν μέχρι 31/12/23, να μετατρέψουν δηλαδή τη νομαρχιακή τους άδεια σε άδεια εθνικών μεταφορών (με δικαίωμα διενέργειας και διεθνών μεταφορών με το ίδιο αυτοκίνητο, εφόσον οι μεταφορείς διαθέτουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) κ.λπ.

PreviousNext