Τροχοί & TIR

Πώς γίνεται η μεταβίβαση των ρυμουλκούμενων

Με έγγραφη συμφωνία πωλητή – αγοραστή που υπογράφεται στην υπηρεσία Μεταφορών γίνεται η μεταβίβαση κάθε ρυμουλκούμενου και ο αρμόδιος υπάλληλος εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας την οποία παραδίδει στον
Κυριακή 29/10/2023 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Με έγγραφη συμφωνία πωλητή – αγοραστή που υπογράφεται στην υπηρεσία Μεταφορών γίνεται η μεταβίβαση κάθε ρυμουλκούμενου και ο αρμόδιος υπάλληλος εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας την οποία παραδίδει στον αγοραστή.

1. Η άδεια κυκλοφορίας οχήματος κατηγορίας Ο, που έχει τεθεί σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητο όχημα, είναι τίτλος κυριότητας του οχήματος.

2. Η μεταβίβαση της κυριότητας από επαχθή αιτία (πώληση) των ρυμουλκούμενων οχημάτων, συντελείται με έγγραφη συμφωνία των μερών, που καταχωρίζεται με ευθύνη τους στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας μεταφορών και επικοινωνιών της περιφέρειας, ενώπιον του οποίου γίνεται η πράξη της μεταβίβασης, κρατάει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που μεταβιβάστηκε και αμέσως, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας, εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, η οποία και παραδίδεται στον νέο αγοραστή.

3. Εάν το ρυμουλκούμενο όχημα, που μεταβιβάζεται, δεν τίθεται αμέσως σε κυκλοφορία από τον αγοραστή (μεταβίβαση ως εμπόρευμα), κατατίθενται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και εκδίδεται στο όνομα του αγοραστή έντυπο άδειας κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ». Κατά τα λοιπά, η μεταβίβαση συντελείται σύμφωνα με τα παραπάνω.

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Μάιο για τα ρυμουλκούμενα όλων των κατηγοριών Ο εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας και χορηγούνται πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας διαφορετικό από αυτό του έλκοντος οχήματος και τίθενται σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχήματα.

PreviousNext