Πρόσβαση σε πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου οχημάτων άλλων χωρών έχει εξασφαλίσει η αρμόδια διεύθυνση του υπ. Μεταφορών, προκειμένου να ενημερώνεται αν υπάρχει προηγούμενο παραποιημένων χιλιομέτρων οχημάτων που εισάγονται μεταχειρισμένα.

Έτσι, για την ταξινόμηση στη χώρα μας μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη χώρα ταξινόμησης π.χ. Γαλλία, το υπ. Μεταφορών ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές και τα ΚΤΕΟ ότι διενεργείται επιπλέον έλεγχος μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (όσον αφορά στα χιλιόμετρα κατά τους τεχνικούς ελέγχους στη Γαλλία), ως εξής:

Τόσο κατά τη διαδικασία Αναγνώρισης σε ΚΤΕΟ της χώρας μας Γαλλικού Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου, όσο και κατά τη διαδικασία ταξινόμησης από τις αρμόδιες Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραποίηση του αριθμού των αναγραφόμενων χιλιομέτρων στο Γαλλικό Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου σε σχέση με τα ευρεθέντα χιλιόμετρα από την εκτέλεση της παρακάτω αναφερόμενης εφαρμογής αναζήτησης, τίθενται στο Γαλλικό Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου η παρατήρηση «ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ», η σφραγίδα της Υπηρεσίας και η υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου της.

Η αναζήτηση από τα ΚΤΕΟ πρόσθετων πληροφοριών για παραποίηση του αριθμού των διανυθέντων χιλιομέτρων ενδείκνυται σε περιπτώσεις που η ηλικία του αυτοκινήτου δεν δικαιολογεί τα λίγα εμφανιζόμενα στον χιλιομετρητή διανυθέντα χιλιόμετρα.

Οδηγίες για την αναζήτηση αυτών των πληροφοριών παρείχε προς τα ΚΤΕΟ η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου του υπ. Μεταφορών.