Μετατέθηκε για την 1η Ιανουαρίου η υποχρέωση των πρατηριούχων να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στο myData τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, που αφορούν πωλήσεις καυσίμων.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΟΒΕ (Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας) με την έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης αύριο 15 Οκτωβρίου θα γίνεται η διανομή του όπως πέρυσι με τη διαδικασία και τα ίδια παραστατικά που εκδίδονταν, δηλαδή απόδειξη εισροών – εκροών, Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, έκδοση επιτόπου αθεώρητων αποδείξεων για λιανική πώληση, ή αθεώρητου Δελτίου Αποστολής για πώληση σε επιτηδευματίες και έκδοση στη συνέχεια Τιμολογίου με σήμανση στο πρατήριο και ανάλογη ακύρωση της απόδειξης εισροών – εκροών με πιστωτικό.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι για τα λοιπά είδη που διαθέτουν τα προϊόντα και τη διασύνδεση των ταμειακών τους μηχανών ισχύουν ότι και στις λοιπές επιχειρήσεις.