Τροχοί & TIR

Προθεσμία κατάρτισης οδηγών-συνοδηγών ασθενοφόρων οχημάτων. Τι ισχύει

Δόθηκε παράταση μέχρι 31.12.24
Τετάρτη 05/06/2024 - 09:47
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Παράταση μέχρι 31.12.24 δόθηκε προκειμένου τα πληρώματα των ασθενοφόρων οχημάτων να έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και επιμόρφωσή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η παράταση δόθηκε καθώς η προηγούμενη προθεσμία έληξε στις 26/05/24.

Τι ισχύει για τους οδηγούς – συνοδηγούς ασθενοφόρων

Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων που ισχύουν για την κυκλοφορία των ασθενοφόρων οχημάτων περιλαμβάνεται και η απαίτηση «να στελεχώνεται από οδηγό και συνοδηγό οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της ειδικότητας Διασώστη - Πλήρωμα Ασθενοφόρου και, ομοίως, να διαθέτουν πιστοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άδεια άσκησης επαγγέλματος».

Με την πρόσφατη απόφαση (αρ. 132572 υπ. Μεταφορών), η παραπάνω απαίτηση παρατείνεται μέχρι 31-12-24.

Τέλος, για τη θέση σε κυκλοφορία ασθενοφόρου οχήματος ισχύουν οι διατάξεις της με αριθμό 120207 απόφασης υπ. Μεταφορών (ΦΕΚ 2203/Β/2021).

PreviousNext