Στην ανταλλαγή υπηρεσιών συμφώνησαν και αποφάσισαν τα συναρμόδια υπουργεία Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την οποία εξασφαλίζεται το δικαίωμα μετακίνησης του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου, στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα, περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας - Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), καθώς και στα Αστικά Συγκοινωνιακά Μέσα, περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης - Ο.Σ.Ε.Θ. (Ο.Α.Σ.Θ.), ως αντάλλαγμα για τη διάθεση προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων πραγματοποίησης συγκοινωνιακού έργου, καθώς και την υποβοήθηση στην εκτέλεση υποστηρικτικών δράσεων, αναγκαίων για το έργο του Ο.Α.Σ.Α., για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Επισημαίνεται στην απόφαση πως η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Ελληνική Αστυνομία είναι ίση προς την αξία του αντιτίμου του συνόλου των μετακινήσεων των ανωτέρω δικαιούχων και προστίθεται ότι το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους και για όσο χρόνο πληρούται το κριτήριο της υπηρεσιακής τους ιδιότητας, δικαιούται ηλεκτρονικές κάρτες ελεύθερης μετακίνησης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. ή κάρτες ελεύθερης μετακίνησης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), αρμοδιότητας του Ο.Σ.Ε.Θ. (Ο.Α.Σ.Θ.), τις οποίες χρησιμοποιούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση.

Τέλος, διευκρινίζεται πως το δικαίωμα μετακίνησης με απαλλαγή από την καταβολή στα Συγκοινωνιακά Μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. πιστοποιείται με τη φόρτιση των τύπων κομίστρου εντός των προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών, στον εξοπλισμό πώλησης του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.). Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης, αυτό δύναται να ανανεωθεί και σε περίπτωση λήξης υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων, οι κάρτες δύνανται να μετατραπούν σε κάρτες πλήρους κομίστρου.

Η παραπάνω απόφαση, πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα, δεν είναι σπάνια για τις χώρες της δυτικής Ευρώπης και της Σκανδιναβίας, όπου η ανταλλαγή υπηρεσιών υλοποιείται συχνά και σε διαφορετικούς τομείς, χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.