Δικαστήριο του Ρότερνταμ δικαίωσε χθες έναν αριθμό αρκετών Ρουμάνων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων που εργάζονταν στην Ολλανδία έπειτα από μήνυση που είχε καταθέσει η Ομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων FNV (Dutch Trade Union Federation).

Η μήνυση στρέφονταν κατά της ολλανδικής μεταφορικής Wemmers Tanktransport και κατά της τσεχικής Unitrans με έδρα τη Βοημία, εταιρεία ίδιων συμφερόντων με την ολλανδική Wemmers.

Οι Ρουμάνοι οδηγοί οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στο δικαστήριο από την Ομοσπονδία FNV ζητούσαν να τους καταβληθεί η διαφορά με τον κατώτερο μισθό που ισχύει για τους Ολλανδούς οδηγούς φορτηγών βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας περί «αποσπάσεως οδηγών» και της καταβολής τουλάχιστον του κατώτερου μισθού που ισχύει στη χώρα απόσπασης, στην προκειμένη περίπτωση στην Ολλανδία.

Κατά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης επιβεβαιώθηκε ότι οι Ολλανδοί οδηγοί ελάμβαναν μικτό μισθό 3.600 ευρώ πλέον 300 ευρώ τον μήνα για γεύματα. Αντίθετα οι Ρουμάνοι οδηγοί που εργάζονταν στην ίδια εταιρεία και στο ίδιο χρονικό διάστημα, ελάμβαναν περί τα 2.500 ευρώ μικτά τον μήνα.

Το δικαστήριο δικαίωσε την FNV που εκπροσωπούσε τους Ρουμάνους οδηγούς και κάλεσε τα δύο μέρη να έλθουν σε μία συμφωνία (π.χ. καταβολή μιας αποζημίωσης, διατήρηση θέσεων εργασίας κ.λπ.). Σε περίπτωση μη συμφωνίας, τότε επικυρώνεται η δικαστική απόφαση και η μεταφορική θα πρέπει άμεσα να καταβάλει τις αποζημιώσεις.