Η Scania είναι ένας από τους λίγους κατασκευαστές που μετρούν τις εκπομπές ρύπων στο δρόμο με τα φορτηγά σε κίνηση και σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης και με πλήρες μικτό βάρος.

Αυτό το επιτυγχάνουν με ένα απλό σχετικά τρόπο: Το μεταφερόμενο επικαθήμενο του νέου τράκτορα δεν είναι παρά ένα εργαστήριο μέτρησης των καυσαερίων. Από την εξαγωγή τα καυσαέρια διοχετεύονται κατευθείαν μέσα στο εργαστήριο στο εσωτερικό του επικαθήμενου όπου γίνεται η ανάλυση τους και η καταγραφή των επιπέδων των ρύπων, όπως ορίζει η κοινοτική νομοθεσία για τα φορτηγά Euro 6.

Ίσως, στο μέλλον, να υποχρεωθούν όλοι οι κατασκευαστές να μετρούν τους ρύπους με τον ίδιο ασφαλή τρόπο και αντίστοιχα, οι έλεγχοι να ακολουθούν την ίδια διαδικασία.