Σε ισχύ τέθηκε στη Γαλλία το διάταγμα 2020-1088 της 24/8/20 με το οποίο εισάγονται δύο αλλαγές στα ωράρια των οδηγών και καθορίζονται αντίστοιχα και τα πρόστιμα για τους παραβάτες. Συγκεκριμένα:

- Καθυστέρηση μέχρι 12 ώρες της υποχρέωσης λήψης της εβδομαδιαίας ανάπαυσης μετά από 6 συνεχόμενες 24ωρες περιόδους από την προηγούμενη εβδομαδιαία ανάπαυση συνιστά παράβαση με ποινή 750 ευρώ (κατηγορία 4 σύμφωνα με τη γαλλική κατάταξη σοβαρότητας των παραβάσεων).

- Καθυστέρηση 12 ή περισσότερων ωρών της υποχρέωσης λήψης της εβδομαδιαίας ανάπαυσης μετά από 6 συνεχόμενες 24ωρες περιόδους από την προηγούμενη εβδομαδιαία ανάπαυση συνιστά παράβαση με ποινή 1.500 ευρώ (κατηγορία 5 σύμφωνα με τη γαλλική κατάταξη σοβαρότητας των παραβάσεων).

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον κανονισμό 561/2006 της Ε.Ε. μια εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης πρέπει να ξεκινά το αργότερο στο τέλος μιας περιόδου 6 συνεχόμενων 24ώρων μετρούμενη από το τέλος της περιόδου ανάπαυσης της προηγούμενης εβδομάδας.