εβδομαδιαία ανάπαυση οδηγών

Σε ισχύ στη Γαλλία: Αλλαγές στις ποινές για τα ωράρια οδήγησης

Σε ισχύ τέθηκε στη Γαλλία το διάταγμα 2020-1088 της 24/8/20 με το οποίο εισάγονται δύο αλλαγές στα ωράρια των οδηγών και καθορίζονται αντίστοιχα και

Φίλτρα