Σε καραντίνα οι διεθνομεταφορείς

Σάβ, 04/04/2020 - 10:51

Επιβολή του μέτρου του κατ' οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 

Ειδικές διατάξεις για εργαζόμενους στις Διεθνείς μεταφορές

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για τη λήψη έκτακτου μέτρου που αφορά τον κατ'οίκον περιορισμό (καραντίνα) των προσώπων που εισέρχονται στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Το άρθρο 2 αυτής περιέχει ειδικές διατάξεις για τους εργαζόμενους στον κλάδο των διεθνών μεταφορών (συμπεριλαμβάνει οδηγούς φορτηγών).

Παρακάτω συνοψίζουμε τα βασικά σημεία της ΚΥΑ που αφορούν τους οδηγούς διεθνών μεταφορών.

Άρθρο 2:

Οι εργαζόμενοι στις διεθνείς οδικές μεταφορές, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, οφείλουν μετά την είσοδό τους στη χώρα:

  • είτε να διέλθουν αυτής (transit)
  • είτε να κατευθυνθούν στον προορισμό τους (εκφόρτωση εντός Ελλάδας)

και στη συνέχεια να τεθούν σε προσωρινό κατ'οίκον περιορισμό (καραντίνα) για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών, εκτός και εάν:

  • εκτελέσουν νέο διεθνές δρομολόγιο, οπότε το μέτρο αίρεται οποιαδήποτε στιγμή
  • εκτελέσουν εσωτερικό δρομολόγιο, οπότε το μέτρο αίρεται εφόσον έχουν ήδη συμπληρωθεί επτά (7) ημέρες περιορισμού.

Άρθρο 1 (διατάξεις για την εφαρμογή)

4. Οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου  είναι δυνατόν να ζητούν από τους οδηγούς,  κατά την είσοδό τους στη χώρα, τη διεύθυνση στην οποία θα παραμείνουν για τις επόμενες δεκατέσσερις ημέρες κατ’ εφαρμογή της παρούσας.
5. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της παρούσας, και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Πρέπει να τονίσουμε ότι το μέτρο αυτό θεωρείται προσωρινό με ισχύ μέχρι 20 Απριλίου