Κατ' εξαίρεση και μέχρι 18 Απριλίου 2020 επιτρέπεται η είσοδος φορτηγών στην Ελλάδα, προερχόμενα και από τρίτες χώρες, όπως είναι η Τουρκία

Προϋπόθεση είναι να μεταφέρουν εμπορεύματα. Τη διευκρίνση κάνει το ΤΡΟΧΟΙ & TIR προς διόρθωση προγενέστερης ανάρτησης σχετικά με την είσοδο φορτηγών προερχόμενα από την Τουρκία.