Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΠ), συνεδρίασε υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και ενέκρινε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), με ορίζοντα εφαρμογής την προσεχή 3ετία.

Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού, αποτελεσματικού και αποδοτικού τομέα logistics όπου το βασικό ρόλο θα έχει το λιμάνι του Πειραιά, το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με την αξιοποίηση του στρατοπέδου Γκόνου καθώς και μια σειρά έργων υποδομής των Μεταφορών, οδικών και σιδηροδρομικών.

Σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Μαυραγάνη, ο κύριος στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι η ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού, αποτελεσματικού και αποδοτικού τομέα logistics, ο οποίος θα καθιερώσει την Ελλάδα ως πάροχο σχετικών υπηρεσιών διεθνούς εμβέλειας. Προς επίτευξη του ανωτέρων στόχου προσδιορίστηκαν 35 δράσεις σε κάθε μία από τις οποίες αναλύεται η τρέχουσα κατάσταση, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα στάδια εφαρμογής, οι δείκτες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, ο υπεύθυνος και εμπλεκόμενος φορέας, ο προϋπολογισμός, η πηγή χρηματοδότησης και η περίοδος εφαρμογής (έναρξη-λήξη) της δράσης. Παράλληλα, αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, η οποία θα ενημερώνει ανά εξάμηνο το ΚΥΣΟΙΠ, με τη συμμετοχή των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης.