Τροχοί & TIR

Το σήμα για δωρεάν στάθμευση ηλεκτροκίνητων

Καθορίστηκε η διαδικασία εφοδιασμού των κατόχων ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων με το ειδικό σήμα για τη δωρεάν στάθμευση στα parking των δήμων ως κίνητρο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Συγκεκριμέν
Παρασκευή 18/12/2020 - 15:55
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκε η διαδικασία εφοδιασμού των κατόχων ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων με το ειδικό σήμα για τη δωρεάν στάθμευση στα parking των δήμων ως κίνητρο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, εντός των διοικητικών ορίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού, όπου υπάρχουν θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης με πληρωμή, τα ηλεκτροκίνητα οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους στάθμευσης. Οι περιορισμοί ως προς τη διάρκεια της στάθμευσης συνεχίζουν να ισχύουν για Η/Ο μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50γρ CO2/χλμ.

Δικαιούχοι του ειδικού σήματος για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τέλους στάθμευσης ορίζονται οι κύριοι ή/και κάτοχοι: α. αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και β. ηλεκτρικών υβριδικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.

Για τη χορήγηση του ειδικού σήματος δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στην οποία απαιτείται πρόσβαση του αιτούντος/χρήστη.

Η χρήση της εφαρμογής επιτρέπεται μόνον από πιστοποιημένους χρήστες, γεγονός που διασφαλίζεται από την εισαγωγή του Αριθμού Αναγνώρισης (αριθμός πινακίδων κυκλοφορίας) του οχήματος και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του κύριου ή/και κατόχου του οχήματος, ενώ ο έλεγχος πληρότητας των προϋποθέσεων για την απόκτηση του ειδικού σήματος διενεργείται αυτομάτως από την ηλεκτρονική εφαρμογή, με άντληση των στοιχείων, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων που τηρεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο χρήστης ακολουθεί τα βήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονται από την ηλεκτρονική εφαρμογή και εκτυπώνει το ειδικό σήμα.

Το ειδικό σήμα τοποθετείται σε εμφανές μέρος του εμπρόσθιου ανεμοθώρακα του οχήματος κατά τρόπο που αφενός να μην περιορίζεται η ορατότητα του οδηγού αφετέρου να είναι ορατό στα αρμόδια για την αστυνόμευση του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης με πληρωμή ελεγκτικά όργανα.

Το ειδικό σήμα εκδίδεται άπαξ. Σε περίπτωση απώλειας, ο κύριος ή/και κάτοχος του οχήματος δύναται να το ανακτά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), ακολουθώντας την οριζόμενη διαδικασία.

PreviousNext