Σταθερή μέση ετήσια ανάκαμψη 3,4% θα γνωρίσουν οι οδικές μεταφορές στην Ευρώπη το διάστημα 2021-2024, μόλις λίγο παραπάνω από την εκτιμώμενη στο 3,2% κατ’ έτος ανάκαμψη της οικονομίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με το παρατηρητήριο Transport Intelligence (TI).

Σε έκθεσή του, το TI αναφέρει ότι οι οδικές μεταφορές επλήγησαν μεν από την πανδημία το 2020, αλλά στο τέλος της άνοιξης του 2021 θα έχουν επανέλθει σε πλήρη τροχιά ανάκαμψης με δύο βασικούς κινητήριους μοχλούς: Τις αστικές μεταφορές/ διανομές και τις διεθνείς μεταφορές. Οι δύο αυτές κατηγορίες μεταφορών είναι αυτές που θα συνεχίσουν με αυξανόμενο ρυθμό ανάκαμψης μέχρι και το 2024, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα θα κυμαίνεται ο ρυθμός ανάκαμψης των εθνικών μεταφορών.

Κατά το παρατηρητήριο TI, οι εθνικές (domestic) μεταφορές (περιλαμβανομένων και των αστικών) θα ανέρχονται κατά 3,1% κατ’ έτος, ενώ η πρόβλεψη για τη διεθνή μεταφορά τοποθετείται στο 4,2% κατ’ έτος.

Πάντως, οι παραπάνω προβλέψεις σχετίζονται και βασίζονται στις αντίστοιχες προβλέψεις των επιμέρους Κλάδων του εμπορίου, της βιομηχανίας, της μεταποίησης κ.λπ., που παράγουν το μέγιστο του μεταφορικού έργου των φορτηγών.

Έμπειροι παράγοντες -διευθυντικά στελέχη εταιρειών Logistics- πιστεύουν ότι οι οδικές μεταφορές θα έχουν μια ακόμη καλύτερη πορεία την τετραετία 2021-2024, εστιάζοντας αυτή τη φιλοδοξία τους σε μια σειρά παραγόντων με κυριότερο το πετρέλαιο, η τιμή του οποίου θα συνεχίσει να μειώνεται και παρά το «πράσινο τέλος» που επιβάλλεται, θα μειώσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος των φορτηγών.

Αισιοδοξούν, επίσης, ότι η τρομακτική αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου λόγω της πανδημίας θα αφήσει μια σημαντική «παρακαταθήκη», δηλαδή περισσότεροι καταναλωτές θα επιλέγουν αγορές μέσω Internet απ’ ό,τι πριν την πανδημία και αυτό θα δώσει ώθηση στις αστικές μεταφορές και διανομές (last mile).

Επιφυλακτικοί, ωστόσο, παραμένουν στο κρίσιμο θέμα που είναι η κερδοφορία των μεταφορικών επιχειρήσεων και αν αυτή θα συμβαδίζει με την αύξηση του τζίρου.

«Το τοπίο στη μεταφορική αγορά είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο, εξαιτίας των μέτρων που λαμβάνονται σε πολιτικό επίπεδο», σχολίασε διευθυντής μεγάλης γερμανικής μεταφορικής και στάθηκε στις δραματικές επιπτώσεις που έχει το καμποτάζ για τις επιχειρήσεις που επενδύουν και την ίδια στιγμή δέχονται τον ανταγωνισμό των χαμηλού κόστους μεταφορικών εταιρειών των ανατολικών χωρών.