Στα 75 εκ. οι επιχορηγήσεις του Κλάδου "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα"

Παρ, 07/04/2023 - 09:40
money

Με απόφαση τω συναρμόδιων υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίστηκε το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του νόμου 4887/2022 (άρθρα 72 έως 77), που προκηρύσσεται το έτος 2023.

Το ποσό αυτό καθορίστηκε για το έτος 2023 στα 75.000.000 ευρώ και θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους ή από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.