Τροχοί & TIR

Στο χρηματιστήριο οι μετοχές της Foodlink

Από σήμερα, οι μετοχές της εταιρείας "ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ" θα είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών Αναλυτικά η ανακοίνωση τ
Παρασκευή 25/08/2023 - 11:57
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: FDL Group

Από σήμερα, οι μετοχές της εταιρείας "ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ" θα είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Από 25/08/2023, οι μετοχές της εταιρείας "ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ" θα είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 10.005.765 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 3 νέες (ΚΟ) μετοχές για κάθε 7 παλαιές (ΚΟ) μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,10. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 30/08/2023 έως και 12/09/2023 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 30/08/2023 έως και 07/09/2023.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 25/08/2023, ορίζονται ως εξής:  +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (24/08/2023): €0,4000 και -30% στην προσαρμοσμένη τιμή που προκύπτει λόγω της αύξησης: €0,3100.

Προς διευκόλυνση, παρατίθεται ο τύπος υπολογισμού της προσαρμοσμένης τιμής εκκίνησης της μετοχής, που εφαρμόζεται βάσει της Απόφασης 26 του ΔΣ του Χ.Α. για κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρείας:

Συνεπώς, από τα ανωτέρω συνάγονται τα εξής:

Προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης: €0,3100

Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (24/08/2023): €0,4000

Ανώτατο όριο +30% : €0,5200 

Κατώτατο όριο -30% : €0,2180

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ - βάσει της ισχύουσας απόφασης 26 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών - ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής σε αυτή την περίπτωση, το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής διαμορφώνεται ως εξής:

Τιμή εκκίνησης: €0,3100 

Ανώτατο όριο + 67,75% : €0,5200

Κατώτατο όριο -30%: €0,2180

PreviousNext