Τροχοί & TIR

Στοιχεία εμπορευματικών μεταφορών από την ΕΛΣΤΑΤ. Φορτώσεις/ εκφορτώσεις ανά Περιφέρεια

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για τα έτη 2021 και 2022 που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η χρονιά 2022 ήταν ελαφρά καλύτερη εκείνης του 2021 σχετικά με τα φορτία που
Τετάρτη 06/12/2023 - 15:29
Κοινοποίηση στα Social Media

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για τα έτη 2021 και 2022 που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η χρονιά 2022 ήταν ελαφρά καλύτερη εκείνης του 2021 σχετικά με τα φορτία που διακινήθηκαν από φορτηγά ΦΙΧ και ΦΔΧ και ως προς τα διανυθέντα τονοχιλιόμετρα.

Σημειώνεται, επίσης, ότι τα στοιχεία αφορούν πάντα σε εμπορεύματα που διακινήθηκαν με ελληνικά φορτηγά ή πιο σωστά με φορτηγά με ελληνικές πινακίδες.

Πιο αναλυτικά, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το έτος 2022 με φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως ανήλθε σε 180.137,8 χιλιάδες τόνους σημειώνοντας αύξηση 10,1% σε σύγκριση με το 2021 που είχαν διακινηθεί 163.632,1 χιλιάδες τόνοι. Τα τονοχιλιόμετρα το 2022 ανήλθαν σε 5.543.290,2 χιλ., σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε σχέση με το 2021 που είχαν ανέλθει σε 5.543.207,4 χιλ. Το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά δημοσίας χρήσεως ανήλθε σε 109.992,7 χιλ. τόνους σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σύγκριση με το 2021 που είχαν διακινηθεί 107.360,0 χιλ τόνοι. Τα τονοχιλιόμετρα το 2022 ανήλθαν σε 15.647.852,4 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 0,8% σε σχέση με το 2021 που είχαν ανέλθει σε 15.524.717,5 χιλ.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων) το έτος 2022 έναντι του έτους 2021 η μεγαλύτερη αύξηση 12,6% παρατηρείται στην κατηγορία «Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» και ακολουθεί η κατηγορία «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας» κατά 5,6%. Η μεγαλύτερη μείωση το έτος 2022 παρατηρείται στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες» κατά 22,3% σε σχέση με το 2021 και ακολουθεί η κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια» κατά 11,5%.

Φορτία ανά περιοχή

Από την άποψη του βάρους των φορτωθέντων και εκφορτωθέντων αγαθών, στις εθνικές μεταφορές, παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αττική και ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά, η Κεντρική Μακεδονία και η Στερεά Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά στο βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με οχήματα διεθνών μεταφορών παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις εμπορευμάτων πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία και ακολουθεί η Αττική.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο πίνακας 1 που ακολουθεί όπου εμφανίζει το μεταφορικό έργο σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, των φορτηγών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, ταξινομημένων στην Ελλάδα, κατά είδος ιδιοκτησίας του οχήματος (Ι.Χ. και Δ.Χ.), ετών 2021-2022.

Εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο πίνακας 2 που αναφέρεται σε μεταφορές προϊόντων/εμπορευμάτων με φορτηγά οδικών εμπορευματικών μεταφορών, σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, κατά τύπο φορτίου (συσκευασία μεταφοράς), ετών 2021-2022.

PreviousNext