Προσφυγές κατά της εγκυρότητας του διαγωνισμού κατέθεσαν η Solaris και η Mercedes-Benz, με την κάθε μία να επικαλείται διαφορετικούς λόγους τόσο τυπικούς που έχουν να κάνουν με την εγκυρότητα του διαγωνισμού όσο και ουσιαστικούς που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές των λεωφορείων, όπως έχουν διατυπωθεί στον διαγωνισμό.