Στους 6 μήνες η διάρκεια των προσωρινών αδειών

Πέμ, 23/06/2022 - 13:55

Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών αδειών που είχαν χρονικό διάστημα οδήγησης με αυτές τέσσερις μήνες, τώρα επεκτείνεται στους 6 μήνες σύμφωνα με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών.

Η παραπάνω μεταβολή εφαρμόζεται και αναδρομικά για τις προσωρινές άδειες οδήγησης που έχουν ήδη εκδοθεί έως και έξι (6) μήνες προ της θέσεως σε ισχύ της παρούσας αποφάσεως, που πήρε ΦΕΚ στις 22/6/22 (χθες).

Αυτή η ανάγκη αναπροσαρμογής του χρονικού διαστήματος μέγιστης δυνατής ισχύος των προσωρινών αδειών οδήγησης, έχει ανακύψει λόγω της προσωρινής διακοπής εντός του μηνός Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Οδήγησης στο πλαίσιο της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του, των δυσχερειών στη λειτουργία των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών και στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ) που έχει επιφέρει η πανδημία COVID-19, καθώς και των γενικότερων δυσχερειών που έχουν επιφέρει τα περιοριστικά μέτρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.