Τροχοί & TIR

Ηλεκτρονική απογραφή δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων

Καθορίστηκαν με υπ. απόφαση (βλέπε ΦΕΚ 3146/Β/22-6-22) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθη
Πέμπτη 23/06/2022 - 14:11
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκαν με υπ. απόφαση (βλέπε ΦΕΚ 3146/Β/22-6-22) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης υπόχρεοι καταχώρισης των στοιχείων των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς και λοιπών στοιχείων σχετικών με τις εγκαταστάσεις φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης είναι τα ακόλουθα πρόσωπα:

α. ο διαχειριστής της εγκατάστασης για την καταχώριση των στοιχείων που αφορούν την εγκατάσταση, τις δεξαμενές και τον λοιπό εξοπλισμό της,

β. ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών ενεργειακών προϊόντων για την καταγραφή της ιδιότητάς του,

γ. ο φορέας ογκομέτρησης δεξαμενών για την καταγραφή της ιδιότητάς του και την ανάρτηση του πιστοποιητικού διαπίστευσης,

δ. ο αποθηκευτής για την καταγραφή της/των αποθήκης/ών του και των δεξαμενών αυτής/ών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων είναι η προηγούμενη αυθεντικοποίηση των υπόχρεων με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).

PreviousNext