Σύγκριση διελεύσεων από Κακαβιά και Κρυσταλλοπηγή. Τι συμβαίνει;

Τρί, 18/10/2022 - 12:24

Τα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής για τις ροές στους συνοριακούς σταθμούς Κρυσταλλοπηγής και Κακαβιάς ανέλυσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων Στάθης Σιούτης σε συνεργασία με τη DatAnalysis, με σκοπό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη σπουδαιότητα του διασυνοριακού σταθμού της Κακαβιάς, αναφορικά με τα οχήματα που διέρχονται από αυτόν ανά μήνα, αλλά για να γίνει και η σύγκριση με τον αντίστοιχο σταθμό της Κρυσταλλοπηγής.

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της ιστοσελίδας epiruspost.gr, από την έρευνα  προέκυψαν τα εξής δεδομένα/συμπεράσματα:

– Κατά το διάστημα 2014-2020 η είσοδος των ΙΧΕ από την Αλβανία προς την Ελλάδα αυξήθηκε κατά 25%.

– Από το 2013 ως το 2019 παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 55% στα κενά φορτηγά που εισήλθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία μέσω Κακαβιάς. Αντίστοιχα, η έξοδος προς την Αλβανία των κενών Φ/Γ μειώθηκε κατά 34%.

– Αναφορικά με τα έμφορτα Φ/Γ που εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω Κακαβιάς το ποσοστό αυξήθηκε κατά 8% για το διάστημα 2014-2020, ενώ αντίστοιχα το πλήθος των έμφορτων από την Ελλάδα προς την Αλβανία αυξήθηκε κατά 25%. Παρατηρείται, δηλαδή, μια τάση να εισέρχονται κενά και να εξέρχονται έμφορτα.

– Για το ίδιο διάστημα, 2014-2020, παρουσιάζεται μία αύξηση της τάξης του 19,8% επί του μέσου όρου στα εξερχόμενα ΙΧΕ μέσω του διασυνοριακού σταθμού.

– Τέλος, ένα αρκετά σημαντικό εύρημα είναι πως για την περίοδο από το 2013 ως το 2019 οι αφίξεις στοn σταθμό της Κακαβιάς εμφανίζουν αύξηση 30%, ενώ για το ίδιο διάστημα οι αφίξεις στο σταθμό της Κρυσταλλοπηγής μειώνονται περίπου κατά 20%.

Με βάση τα στοιχεία αυτά ο κ. Σιούτης σημειώνει:

1) Πώς γίνεται οι αφίξεις στον σταθμό της Κακαβιάς (βάσει της μελέτης) για την περίοδο από το 2013 ως το 2019 να εμφανίζουν αύξηση 30%, ενώ για το ίδιο διάστημα οι αφίξεις στον σταθμό της Κρυσταλλοπηγής να μειώνονται περίπου κατά 20% και ο δεύτερος να έχει τετράιχνη διευρωπαϊκή σύνδεση;

2) Ο εθνικός δρόμος Ιόνια – Κακαβιά δεν πληροί τις προϋποθέσεις ενός ασφαλούς διευρωπαϊκού οδικού άξονα, που συνδέει δύο χώρες και στον οποίο γίνονται αρκετά ατυχήματα και μάλιστα αρκετά από αυτά θανατηφόρα. Το στοιχείο αυτό γιατί δεν το λαμβάνουν υπ΄όψιν, όπως έκαναν στον ΒΟΑΚ;

3) Ενημερωνόμαστε πως εσωτερικά οδικά δίκτυα όπως ο Ε65, η Αμβρακία οδός, ο ΒΟΑΚ και το Πύργος- Πάτρα κατασκευάζονται με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ΛΕΑ και κεντρική νησίδα με αμφίπλευρο στηθαίο. Εδώ γιατί διαφοροποιείται;

Είναι γεγονός πως η σύνδεση του συνοριακού σταθμού της Κακαβιάς με τον διευρωπαϊκό οδικό άξονα των Δυτικών Βαλκανίων μπορεί να μας καταστήσει έναν από τους σημαντικότερους κόμβους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με οφέλη για τις Περιφέρειες της Ηπείρου, των Ιονίων Νήσων, της Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας αλλά και της Πελοποννήσου. Το συγκεκριμένο έργο, εφόσον ολοκληρωθεί με τις σωστές προδιαγραφές θα φέρει νέα πνοή στον οικονομικό και τουριστικό τομέα, στην οδική ασφάλεια και τη μείωση του χρόνου ταξιδιού, στην αναβάθμιση αεροδρομίων και λιμανιών αλλά και στη δημιουργία διακρατικών, διαπεριφερειακών και διαδημοτικών συνεργασιών.

Πηγή: epiruspost.gr