Συνένωση 17 εδρών ταξί

Τρί, 13/06/2023 - 09:27

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αίτημα του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Ιδιοκτητών Επιβατικών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης (Ταξί) Χρυσούπολης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» που εδρεύει στην έδρα του Δήμου Νέστου Καβάλας, με το οποίο ζητούσε τη συνένωση των δεκαεπτά (17) εδρών των Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων (ταξί) του Δήμου Νέστου σε μία (1).

Σημειώνεται πως η συνένωση - συγχώνευση εδρών του Δήμου Νέστου δεν μεταβάλλει τον προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό των εδρών-διοικητικών μονάδων Ε.Δ.Χ. των συγκεκριμένων δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Νέστου και τη διαδικασία χορήγησης νέων αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καθώς ο προβλεπόμενος αριθμός δεν είναι μικρότερος του υφιστάμενου αριθμού Ε.Δ.Χ. (ταξί).

Επιπλέον, για τη διαμόρφωση της πρότασης συνένωσης - συγχώνευσης των εδρών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης του Δήμου Νέστου Ν. Καβάλας λήφθηκαν υπόψη τα σημερινά πληθυσμιακά, εποχικά και κοινωνικά δεδομένα, η συγκοινωνιακή διασύνδεση όλων των οικισμών, ο διοικητικός χάρτης του Νομού, καθώς και οι απόψεις των σωματείων ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. για τη βιώσιμη λειτουργία με γνώμονα πάντα τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών του Νομού Καβάλας.