Ενημερώνουμε τους διεθνομεταφορείς πως τα αυτοκόλλητα φορτηγών και λεωφορείων για τις «νεκρές γωνίες» που έχει επιβάλει ο γαλλικός κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι διαθέσιμα από το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR και, μάλιστα, δωρεάν για τους συνδρομητές του. Διαβάστε σχετική ανακοίνωση εδώ.