Μια σειρά στρεβλώσεων που ξεκίνησαν με την ψήφιση του νόμου 3887/10 και εξακολουθούν να ταλανίζουν τον κλάδο των αυτοκινητιστών ΦΔΧ που δέχεται ταυτόχρονα και τον αθέμιτο ανταγωνισμό των αλλοδαπών φορτηγών αναφέρονται στην ανακοίνωση του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσεως Νομού Ευβοίας «Ο Εύριπος».

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Ειρηναίος Δημητρίου, καλεί όλες τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία στις 16 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στην αίθουσα Επιμελητηρίου στη Χαλκίδα σε ανοιχτή γενική συνέλευση με σκοπό το μέλλον του κλάδου Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης ακολουθεί:

«Το 2010 με την αλλαγή του Νόμου που διέπει τις χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές, με τρόπο αυθαίρετο και χωρίς καμία διαβούλευση και στα όρια του αντισυνταγματικού, με ένα νόμο που γράφτηκε στην κυριολεξία «στο πόδι», ο κλάδος αφέθηκε σε ελεύθερη πτώση στο γκρεμό.

Επιπτώσεις :

Οι αυτοκινητιστές έχασαν με τρόπο παράνομο την οικονομική τους βάση που ήταν ή αξία των Αδειών Δημοσίας Χρήσεως, οι οποίες είναι πληρωμένες από την εποχή που ο κλάδος θεσμοθετημένα άρχισε να δραστηριοποιείται.

Σήμερα καλούμαστε να λειτουργήσουμε στα πλαίσια μιας ελεύθερης αγοράς που στην ουσία είναι ανεξέλεγκτη χωρίς τους απαιτούμενους κανόνες για την ομαλή λειτουργία της.

Εμείς καλούμαστε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ένα περιβάλλον καθόλου ανταγωνιστικό: Με τις τιμές των καυσίμων να διαμορφώνονται από δύο διυλιστήρια μόνο με μικρή διαφορά μεταξύ τους, με το κόστος των διοδίων να είναι δυσανάλογο των χιλιομέτρων και το πλήθος διελεύσεων, με δύο - τρεις ασφαλιστικές εταιρείες να δέχονται την ασφάλιση των Φ.Δ.Χ. και με το κόστος συντήρησης-ανταλλακτικών να ακολουθούν αυξητικές τάσεις με την αύξηση των καυσίμων χωρίς να μειώνονται με την μείωση αυτών. Με ωράρια εργασίας που δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες της οδικής μεταφοράς στην Ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τη γεωγραφική της έκταση.

Ο κλάδος αυτή τη στιγμή λειτουργεί στο έσχατο σημείο του αθέμιτου ανταγωνισμού, χωρίς καμιά σχέση πραγματικού χιλιομετρικού κόστους, για το έργο που καλείται να πραγματοποιεί καθημερινά με ανταγωνιστικότητα και με τις βέλτιστες υπηρεσίες.

Το πρόβλημα οξύνεται με δραματικούς ρυθμούς από την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα αλλοδαπών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, κυρίως Βουλγάρικων, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι Ελληνικών συμφερόντων που έχουν βρει φορολογικό παράδεισο στη γειτονική χώρα, στερώντας έργο από εμάς και φορολογικά έσοδα από το Ελληνικό κράτος. Δρουν με παράνομο τρόπο όσον αφορά τη μεταφορά , και από ότι ακούμε καθημερινά, με δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με την μεταφορά εμπορευμάτων.

Για αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να διεκδικήσουμε από το κράτος και την εκάστοτε Κυβέρνηση, ένα νέο πλαίσιο που θα βοηθήσει την υγιή λειτουργία και την ανάπτυξη του κλάδου που θα έχει ως κύριο άξονα τα εξής:

1. Θέσπιση κατώτερου ορίου κομίστρου με παρατηρητήριο τιμών και έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς.

2. Φορολογικό πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη του, τις ιδιαιτερότητες της λειτουργία μας και του μεταφορικού έργου μας και την ανταγωνιστικότητα μας έναντι των γειτονικών χωρών.

3. Ασφαλιστικό πλαίσιο με πιο δίκαιες ασφαλιστικές εισφορές και με ορθά ηλικιακά όρια.

4. Ρυθμίσεις προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορεία και τράπεζες.

5. Επανεξέταση για την ζημία που υπέστη ο κλάδος από την απώλεια της οικονομικής βάσης (άυλες αξίες των αδειών Δημοσίας Χρήσεως όπως αναφερθήκαμε πάρα πάνω) και την αποκατάσταση της αδικίας που έχουν υποστεί οι συνάδελφοι μας.

6. Ελεγκτικούς μηχανισμούς με την συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου.

7. Την ένταξή μας σε αναπτυξιακά προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό στόλου, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων κτλ.

8. Μείωση διοδίων και ναύλα καραβιών για τις νησιωτικές περιοχές

Οι Έλληνες μεταφορείς είναι απελπισμένοι και ζητούν άμεσα λύσεις, αλλά δυστυχώς οι αρμόδιοι φορείς δεν ακούν τα προβλήματά μας, αδιαφορούν με τρόπο προκλητικό έως και ύποπτο, λόγω άλλων συμφερόντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη και η σημερινή κυβέρνηση έχει την πιο απαράδεκτη στάση μακράν, απέναντι στον κλάδο.

Για αυτό ζητάμε και επιδιώκουμε συνάντηση με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων του τόπου μας για ενημέρωσή τους ως προς τα προβλήματά μας. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα διακομιστικά κέντρα της Ευρώπης μέσα από την ανάπτυξη των λιμανιών που διαθέτει και τη σοβαρή επιχειρησιακή σχεδίαση των σιδηροδρόμων της. Τα οφέλη που θα προκύψουν, θα πρέπει να δώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα στο κράτος, στους Έλληνες μεταφορείς και στο σύνολο της κοινωνίας. Σε αυτή την προσπάθεια δεν μπορεί να λείπει ο κλάδος των μεταφορών για να συμβάλλει στη βέλτιστη δυνατή σχεδίαση του μεταφορικού έργου.

Σε όλη την Ευρώπη ο κλάδος των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών είναι επίσημος συνομιλητής και αρωγός στο σχεδιασμό μεγάλων αναπτυξιακών θεμάτων, ενώ στην Ελλάδα δεν ζητήθηκε ποτέ η άποψη του κλάδου για θέματα που αφορούν τις μεταφορές σε εθνικό ή διεθνές έργο.

Για όλα τα προαναφερόμενα θέματα κρίνουμε απαραίτητη τη συνάντηση-συζήτηση για περαιτέρω ανάπτυξη και διευκρινήσεις καταθέτοντας λεπτομερές πλάνο προτάσεων.

Για ένα κλάδο που μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται χωρίς καμία βοήθεια από πουθενά και έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας επί δεκαετίες μόνο με τον τίμιο αγώνα του».

Το τηλέφωνο του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσεως Νομού Ευβοίας «Ο Εύριπος είναι 22210 21095. Γενικός Γραμματέας, κ. Δημήτρης Κατσίκας.