Διαδικτυακό σεμινάριο για στελέχη επιχειρήσεων Logistics με τίτλο "Tackling e-commerce logistics challenges in peak seasons" διοργανώνει η OPTILOG.

Το webinar θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 (4.00 μ.μ. - 6.30 μ.μ.) με την εξής θεματολογία:

  • Χωροταξική, λειτουργική και μηχανογραφική οργάνωση αποθηκευτικών χώρων, dark stores και micro-consolidation centers

  • Αυτοματισμοί & έξυπνα συστήματα συλλογής & διαλογής σε τεμαχιακό επίπεδο (micro picking & sorting)

  • Βέλτιστος προγραμματισμός & δρομολόγηση στόλου οχημάτων με έμφαση στο time slotting

  • Συστήματα ενορχήστρωσης του τελευταίου μιλίου (last mile logistics)

  • Εξοπλισμός & πληροφοριακά συστήματα για αριστοποίηση του customer experience και της πολυκαναλικής παράδοσης

  • Μελέτες περίπτωσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Για δωρεάν εγγραφή: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8fqczRcoReuGJctJLBW5Tw