Πολλοί είναι οι αυτοκινητιστές, ιδιοκτήτες βαρέων φορτηγών που διαπίστωσαν πως συνάδελφοί τους, με ακριβώς ίδια φορτηγά και συρμούς, πλήρωσαν αυξημένα τέλη κυκλοφορίας και διερωτήθηκαν μήπως οι ίδιοι πλήρωσαν λιγότερα λόγω λάθους.

Αυτό το οποίο ισχύει, είναι ότι δεν πρόκειται περί λάθους, αλλά διαφοροποίησης προς τα πάνω των τελών κυκλοφορίας για όσους ζήτησαν και πήραν αύξηση τονάζ, κάνοντας χρήση σχετικής υπουργικής απόφασης που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 133/Β/2015 και δίνει τη δυνατότητα αύξησης του μικτού βάρους των αρθρωτών και των συρόμενων από 40 τόνους μικτό να ανέβουν στους 42 τόνους, εφόσον φυσικά ο συνδυασμός τράκτορα και επικαθήμενου ή φορτηγού και συρόμενου έχει την τεχνική δυνατότητα. Είναι όμως γεγονός, ότι από κατασκευαστικής πλευράς τα οχήματα αυτά έχουν αυξημένες δυνατότητες μεταφοράς και έλξης, οπότε δεν υπήρχε τεχνικό πρόβλημα.

Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν τεχνική έγκριση και στην άδειά τους γράφτηκε μικτό βάρος συνδυασμού 42 τόνοι. Όμως, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που εκδόθηκε, σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης, καθορίστηκε και η καταβολή επιπλέον τελών κυκλοφορίας, τα οποία δεν ήταν εφάπαξ, αλλά ισχύουν και καταβάλλονται κάθε χρόνο.

Έτσι, έχουμε την περίπτωση ενός συνδυασμού να πληρώνει ετήσια τέλη κυκλοφορίας 1320 ευρώ και άλλος ιδιοκτήτης, του ίδιου ακριβώς συνδυασμού, να πληρώνει τέλη κυκλοφορίας 1490 ευρώ, δηλαδή 170 ευρώ επιπλέον, γιατί αυτός αύξησε το μικτό του βάρους στους 42 τόνους (το ποσό των 1490 ισχύει για κάθε μικτό βάρος πάνω από τους 40 τόνους).

Για την ιστορία να πούμε, ότι πολλοί που έσπευσαν να κάνουν αύξηση, νόμιζαν ότι θα πλήρωναν εφάπαξ ένα επιπλέον ποσό. Άλλοι πάλι πίστευαν ότι θα κάνουν χρήση των επιπλέον δύο τόνων, το οποίο σε ωφέλιμο θα απέδιδε ένα αυξημένο εισόδημα. Όταν όμως διαπίστωσαν ότι αφενός τα αυξημένα τέλη ήταν για κάθε χρόνο, ή ότι δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τους επιπλέον τόνους, ζήτησαν μείωση του τονάζ και επαναφορά στους 40 τόνους. Το υπουργείο, τους διευκόλυνε κάνοντας δεκτό το αίτημά τους, εκδίδοντας σχετική εγκύκλιο, στην οποία όμως ορίζεται, ότι οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες φορτηγών, δεν θα μπορούν στο μέλλον να ξαναζητήσουν αλλαγή τονάζ.