Τέλος για το ΚΤΕΟ Μεσσήνης

Πέμ, 27/05/2021 - 11:47

Έπαυσε να λειτουργεί το δημόσιο ΚΤΕΟ Μεσσήνης μετά από απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα.

Παραμένει μόνο η Γραμματεία του ΚΤΕΟ, ενώ έπαυσε να λειτουργεί το τεχνικό του µέρος που αφορά τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της εν λόγω απόφασης, «το δημόσιο ΚΤΕΟ Μεσσήνης της Π.Ε. Μεσσηνίας υπολειτουργεί λόγω µη επαρκούς επανδρωµένου και πιστοποιηµένου προσωπικού και της μειωμένης προσέλευσης κοινού».